Agenda jaarvergadering

ORANJEVERENIGING IJHORST-LANKHORST

Opgericht 7 augustus 1939

Datum jaarvergadering: 14 juni 2019.

Plaats: Kroko Multipunt.

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering waar u mee kunt denken en praten over het afgelopen jaar en de activiteiten voor het komende jaar.

De ledenvergadering is op vrijdag 14 juni 2019 om 20.00 uur bij Kroko Multipunt in IJhorst.

De agenda voor deze avond is als volgt:

  1. Opening
  1. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 2018

Zie elders in deze Tussen Den en Reest en ze liggen ’s avonds ter inzage.

  1. Jaarverslag secretaris

Zie elders in deze Tussen Den en Reest en ze liggen ’s avonds ter inzage.

  1. Jaarverslag penningmeester

Ligt ’s avonds ter inzage.

  1. Verslag kascommissie

Roelie Mennink en Sander Arends

  1. Benoeming nieuw kascommissielid

Roelie Mennink heeft haar periode erop zitten en verlaat de kascommissie.

Er dient een nieuw kascommissielid benoemd te worden.

  1. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Anita Bult, Erik Bakker en Marco Botter.

(Tegen)kandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering worden aangemeld.

  1. Bespreking activiteiten 2019

-Palmpasen: 14 april

-Koningsdag: 27 april.

-Bloemlegging oorlogsgraven: 4 mei.

-Zonnedag: 15 mei.

-Rieversterfeest: 21 t/m 25 augustus.

  1. Rondvraag
  1. Sluiting

U komt toch ook!

You may also like...