Category: Zonnedag

Verslag Zonnedag 2013

Op woensdag 15 mei jl. zijn we weer op zonnedag geweest. Dit jaar gingen er 81 mensen mee. Om half 9 vertrokken we bij “’t Vosje” in 2 bussen van “Ten Heuvel Tours” naar...

Verslag Zonnedag 2012

  Woensdag 16 mei 2012 gingen we met 78 personen op pad naar Saksenstal Gerrit in Overdinkel. Een prachtig restaurant met daaraan gekoppeld een smokkel- en textielmuseum. Waarom de naam “Saksenstal Gerrit”??  Heel simpel,...