Agenda jaar 2023

ORANJEVERENIGING IJHORST-LANKHORST 

Opgericht 7 augustus 1939 

Datum jaarvergadering: 2 juni 2023. 

Plaats: Kroko Multipunt. 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering waar u mee kunt denken en praten over het afgelopen jaar en de activiteiten voor het komende jaar.  

De ledenvergadering is op vrijdag 2 juni 2023 om 20.00 uur bij Kroko Multipunt in IJhorst.  

De agenda voor deze avond is als volgt: 

  1. Opening 
  1. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 2022 

Zie Tussen Den en Reest en ze liggen ’s avonds ter inzage. 

  1. Jaarverslag secretaris 

Zie Tussen Den en Reest en ze liggen ’s avonds ter inzage. 

  1. Jaarverslag penningmeester 

Ligt ’s avonds ter inzage. 

  1. Verslag kascommissie  

Henri Haasjes, Henk vd Berg en Sven Nooi 

  1. Benoeming nieuw kascommissielid 

Henri Haasjes heeft zijn periode erop zitten en verlaat de kascommissie. 

Er dient een nieuw kascommissielid benoemd te worden. 

  1. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar: Ageeth Broens. Aftredend en herkiesbaar: Anita Bult, Erik Bakker en Marco Botter.  

(Tegen)kandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering worden aangemeld. 

  1. Bespreking activiteiten 2023 

-Palmpasen: 2 april  

-Koningsdag: 27 april.  

-Bloemlegging oorlogsgraven: 4 mei. 

-Zonnedag: 10 mei. 

-Rieversterfeest: 5 t/m 9 juli. 

  1. Rondvraag 
  1. Sluiting 

U komt toch ook!