Algemene informatie

Aanmelden Lidmaatschap

Een lidmaatschap van de Oranjevereniging kost u €7,50 per persoon of  €15.- voor een gezinskaart.

Kinderen tot 18 jaar vallen onder de gezinskaart. Voor het innen van de contributie wordt gebruik gemaakt van een machtigingskaart ( afhalen/inleveren Kroko Multipoint, Heerenweg 42).

Of stuur en mail via contact op deze site.

Uiteraard is het ook mogelijk zelf het bedrag over te maken op onze bankrekening.

NL90 RABO 0140483535.

Vermeld dan wel duidelijk uw naam en adres bij betaling!!

Voor deelname aan alle wedstrijdonderdelen geldt dat u lid moet zijn van de Oranjevereniging.Uw lidmaatschapskaart zit aan het programmaboekje geniet.

Als u wel lid bent maar de lidmaatschapskaart ontbreekt, neem dan z.s.m. contact op met de ledenadministratie 0522-443376 of  Heerenweg 42.

__________________________________________________________________________________

Aansprakelijkheid

Deelname aan de festiviteiten die door de Oranjevereniging georganiseerd worden geschied geheel voor eigen risico.

De Oranjevereniging heeft een W.A. verzekering afgesloten maar wij wijzen er met nadruk op dat deze verzekering alleen bestuursverantwoordelijkheid dekt en niet de schade die ontstaat door persoonlijk handelen.

__________________________________________________________________________________

Munten

Consumptiemunten á €2.50 per stuk worden in de tent verkocht, ook kan er gepind worden om munten te kopen. Er kan geen contant geld gepind worden!

Overgebleven munten kunnen op zondagavond tot 21.00 uur worden ingewisseld en zijn het volgende jaar op een ander evenement niet meer geldig!!

__________________________________________________________________________________

Alcohol, roken en legitimatie

Alcohol wordt uitsluitend verstrekt aan mensen die in het bezit zijn van een geldig polsbandje en 18 jaar of ouder zijn.

GEEN legitimatiebewijs is dus GEEN leeftijdsgarantie en dus GEEN bandje en GEEN alcoholische dranken.

Bij verlies of kapot bandje is een nieuw bandje alleen te verkrijgen na opnieuw te betalen van entree en op het vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

evenals voorgaande jaren zijn we genoodzaakt ons te houden aan het rookverbod en zal er weer een speciale “rokersarena”zijn.

__________________________________________________________________________________

Eindtijd

Eindtijd vrijdag en zaterdag Rieversterfeest

Door de gemeente Staphorst zijn wij gewezen op naleving van de toegestane en vergunde eindtijden voor de vrijdag- en zaterdagavond.

In het evenementenbeleid is opgenomen dat voor A-evenementen ( w.o. het Rieversterfeest) de volgende tijden gelden.

01.00 UUR Stoppen muziek

02.00 UUR Het Terrein leeg

Ons verzoek om ontheffing van deze eindtijden is niet gehonoreerd.

Ondanks onze bezwaren, zien wij ons genoodzaakt om bovenstaande eindtijden te hanteren tijdens het Rieversterfeest.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking.