Bestuur

Het bestuur van de Oranjevereniging bestaat uit 8 bestuursleden welke door de Algemene Ledenvergadering worden gekozen. Een bestuursperiode duurt 3 jaar en tijdens de Algemene Ledenvergadering kan men zich herkiesbaar stellen of aftreden.

Dit bestuur staat ook in 2022 weer voor u klaar.

Marcel Klomp Voorzitter
Erik Bakker Vice-voorzitter
Mariska Linthorst Secretaris
Ageeth Broens Vice-secretaris
Anita Bult Penningmeester
Daniel Mennink Algemeen bestuurslid
Fabian v/d Berg Algemeen bestuurslid/ website
Marco Botter Algemeen bestuurslid
Janick Brakke Algemeen bestuurslid

Het bestuur wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door een onmisbaar team van commissarissen!!

Deze commissarissen, zowel mannen als vouwen voeren allerlei werkzaamheden uit tijdens onze activiteiten en zijn daarom ook zeer belangrijk. De werkzaamheden bestaan onder andere uit: verkeersregelaar, helpen tent opbouwen en inrichten, feestterrein in orde maken voor en na het feest, stoelen schoonmaken, bloemstukjes maken, tijdwaarneming bij de spelletjes, enz, enz. Bent u geïnteresseerd om ook een steentje bij te dragen, in welke vorm dan ook, neem dan contact op met één van de bestuursleden of stuur een mail via het kopje “contact” op deze site.