Jaarvergadering 07-06-24

ORANJEVERENIGING IJHORST-LANKHORST

Opgericht 7 augustus 1939

Datum jaarvergadering: 7 juni 2024.

Plaats: Kroko Multipunt.

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering waar u mee kunt denken en praten over het afgelopen jaar en de activiteiten voor het komende jaar.

 

De ledenvergadering is op vrijdag 7 juni 2024 om 20.00 uur bij Kroko Multipunt in IJhorst.

De agenda voor deze avond is als volgt:

  1. Opening
  1. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 2023

Zie Tussen Den en Reest en ze liggen ’s avonds ter inzage.

  1. Jaarverslag secretaris

Zie Tussen Den en Reest en ze liggen ’s avonds ter inzage.

  1. Jaarverslag penningmeester

Ligt ’s avonds ter inzage.

  1. Verslag kascommissie

Henk vd Berg, Sven Nooi en Sander Arends

  1. Benoeming nieuw kascommissielid

Henk vd Berg heeft zijn periode erop zitten en verlaat de kascommissie.

Er dient een nieuw kascommissielid benoemd te worden.

  1. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Erik Bakker. Aftredend en herkiesbaar: Marcel Klomp  en Mariska Linthorst.

(Tegen)kandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering worden aangemeld.

  1. Bespreking activiteiten 2024

-Palmpasen: 24 maart

-Koningsdag: 27 april.

-Bloemlegging oorlogsgraven: 4 mei.

-Zonnedag: 15 mei.

-Rieversterfeest: 10 t/m 14 juli.

  1. Rondvraag
  1. Sluiting

U komt toch ook!