Notulen jaar 2023

ORANJEVERENIGING IJHORST/LANKHORST

Opgericht 7 augustus 1939

Datum jaarvergadering: 2 juni 2023.

Plaats: Kroko Multipunt.

Conceptnotulen jaarvergadering

  1. Opening        

Marcel opent de vergadering en heet iedereen welkom. We gaan terugkijken op het afgelopen jaar en bespreken de activiteiten in 2023.

  1. Vaststelling notulen vorige jaarvergadering

Notulen hebben in Tussen Den en Reest gestaan en ook op de website. Notulen zijn akkoord en worden vastgesteld.

  1. Jaarverslag

Het jaarverslag 2022 heeft in de Tussen Den en Reest gestaan en ook op de website. Het verslag geeft een weergave van de regulier uitgevoerde activiteiten in 2022. De voorzitter neemt op hoofdlijnen nog even het jaarverslag door. We kunnen terugkijken op een mooi jaar. Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen over het jaarverslag.

  1. Verslag penningmeester

Ter vergadering wordt het financiƫle plaatje rondgedeeld. Marcel ligt enkele zaken toe. Inleg Koningsdag, Zonnedag e.d. spreken voor zich. We hebben een goed feest qua aantal aanwezigen/consumpties. De kosten zijn wat hoger van het feest: inkoop, 2 keer een band. Al met al komen we onder aan de streep op 0 uit. Voor het feest is een serieuze buffer nodig, maar de vereniging heeft geen winstoogmerk.

  1. Verslag kascommissie

Henri Haasjes, Henk van den Berg en Sven Nooi zijn aanwezig als kascommissielid en vertellen dat de boeken zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester wordt decharge verleend. Tip wordt nog even gegeven om te kijken of we nog meer rente op de spaarrekening kunnen krijgen.

  1. Benoeming kascommissielid

Henri Haasjes heeft zijn periode erop zitten en wordt bedankt. De commissie bestaat uit Henk van den Berg, Sven Nooi en Sander Arends.  

  1. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn Marco Botter, Anita Bult en Erik Bakker. Zij worden gekozen in het bestuur. Aftredend en niet herkiesbaar is Ageeth Broens. De voorzitter bedankt Ageeth met voorbeelden en lovende woorden voor haar bijdrage aan de Oranjevereniging. We hebben nog geen vervanger kunnen vinden.

  1. Bespreking activiteiten 2023

-Palmpasen: 2 april. Mooie deelname.  

-Koningsdag: 27 april. Ook dit jaar vanaf de Vossenburcht. Ook mooie deelname.  

-Bloemlegging oorlogsgraven: 4 mei.  

-Zonnedag: 10 mei. Boerin Agnes en aspergeboerderij.

-Rieversterfeest: 5 t/m 9 juli. Toestemming gekregen van de fam. Gortemaker dat het

 feest aan de Heerenweg kan doorgaan. In grote lijnen ziet het feest er als volgt uit:

-woensdagavond: keuringen.

-donderdagavond: kaartavond (bridge, klaverjassen en bridge) plus 

  een FIFA gameavond.

-vrijdagmiddag: Piratenkoor Zwarte Gat en Ken Besuijen.  

-vrijdagavond: Rieverst got Talent + discotheek (DJ Eric Dokter).  

-zaterdagochtend: optocht vanaf feestterrein. 

-zaterdagavond: Miss Rose Murphy (bingo op muziek). Band dit

  jaar is de Bijtels.

-zondagmiddag: Zeskamp. Afsluitend dj Marcel.

10 Rondvraag

-Is het mogelijk om naast een rookhok ook een afzetting te creƫren waar kinderen kunnen spelen. Het bestuur neemt dit mee.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst