Reglementen

Reglement Rieverst got Talent


Deelnemers aan het Rieverst got Talent kunnen zich schriftelijk opgeven tot de week voorafgaand aan het feest.

Dit dient te gebeuren bij het secretariaat met duidelijke vermelding van:

 • naam contactpersoon
 • aantal deelnemer(s)
 • naam deelnemers
 • naam artiest(en)
 • soort act
 • het muzieknummer
 • leeftijd
 • groep waarin men na de vakantie komt

Deelnemers voor de talentshow dienen zelf voor de muziek te zorgen.

Er is een maximum aantal deelnemende acts en deelnemers zullen op volgorde van aanmelding worden geselecteerd.

Tussen 19.00 en 19.30 uur dienen de CD’s te worden ingeleverd in de feesttent.

Als de CD niet wordt ingeleverd betekent dit dat er niet kan worden deelgenomen aan de show.

Tussen 19.00 en 19.30 uur bestaat er ook kort de mogelijkheid voor de live acts om te sound checken. Dit wordt verder niet door het bestuur gecoördineerd.


Jury-reglementen

Jurering vindt plaats volgens de volgende spelregels:

De acts zullen in 4 categorieën worden gejureerd, t/m groep 4, groep 5 t/m 8, 12-16 jaar en 17-plussers.

Indien de deelnemers in verschillende categorieën vallen bepaalt de oudste deelnemer in welke categorie wordt meegedaan. Volwassenen met kinderen doen dus met de 17 plussers mee.

Voor elke categorie worden maximaal drie prijzen toegekend.

De categorieën kunnen door de jury worden gewijzigd.

De belangrijkste punten waarop gelet wordt bij het jureren van de deelnemers zijn als volgt:

 • idee/onderwerp
 • kleding
 • tekstkennis
 • uitvoering
 • algemene indruk

De prijzen van de Rieverst got Talent worden op dezelfde avond na afloop van elke categorie uitgereikt.

Juryleden:

Voor elk onderdeel bestaat een jury uit 2 of 3 personen en ieder jaar wordt getracht een zo deskundig en onafhankelijk mogelijke jury bereid te vinden om deze taken op zich te nemen.

Tevens wordt getracht niet vaker dan 2 jaar achter elkaar dezelfde juryleden te hebben.


Reglement wagens en individuelen


Jury-reglementen

Jurering vindt plaats volgens de volgende spelregels:

Versierde wagens:

 • Aan de optocht mogen alleen wettelijk toegestane voertuigen deelnemen.
 • Versierde auto’s worden niet als aparte categorie beoordeeld. Auto’s welke meedoen aan de optocht dienen A.P.K. gekeurd te zijn en de bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
 • Om geluidsoverlast door muziek tegen te gaan zien we ons genoodzaakt om het produceren van geluid door middel van een aggregaat tijdens de opstelling op het feestterrein en de gehele optocht niet toe te staan.
 • Bij overlast zal het bestuur genoodzaakt zijn op te treden.
 • De maximale hoogte van een wagen bedraagt 3.80 meter.
 • Bij de versierde wagens wordt de wagen in principe beoordeeld aan één zijde van de wagen maar ook hier geldt; als men er achterlangs loopt moet ook hier te zien zijn dat het om een versierde wagen gaat en dat hier aandacht aan besteed is.
 • De zijde van de versiering is als men de wagen bekijkt de tractor aan de linkerzijde staat.
 • Ook de tractor (of ander vervoermiddel ervoor) wordt bij de beoordeling meegewogen.
Figuranten

Bij de versierde wagens spelen de figuranten een grote rol en hierbij is het belangrijk dat deze zich feestelijk gedragen en dat situaties die uit de hand kunnen lopen zoveel mogelijk worden beperkt.

Het gooien van attributen van de wagens die voor troep op straat zorgen zal de jurering negatief beïnvloeden en kan leiden tot ontzegging van deelname.

Om het jureren van de wagens en individuelen goed te kunnen uitvoeren en de deelnemers ook gelegenheid te geven de andere deelnemers te bekijken zijn de volgende tijden vastgesteld:

 • opstellen en afhalen inschrijfnummers tot 9.30 uur
 • keuring wagens vanaf 9.30 uur, figuranten moeten op de wagen aanwezig zijn
 • keuren individuelen vanaf 10.00 uur, moeten dan op het afgebakende terrein aanwezig zijn
 • om 10.30 uur neem iedereen zijn/haar positie in zodat de jury een tweede algehele keuring kan doen tijdens het afrijden van het terrein en het publiek ook iedereen nog eens kan bekijken. Laatste keuring tijdens de rijtoer door het dorp

Individuele deelnemers

Onder individuele deelnemers worden verstaan alle deelnemers die niet in de categorie versierde wagens meedoen. De individuele deelnemers schrijven zich ook tot 9.30 uur in en kunnen tot 10.00 uur de wagens bekijken.

Vanaf 10.00 uur tot vertrek staan de individuelen in de daarvoor bestemde ruimte en worden deze gekeurd.

De deelnemers van de wagens hebben nu de kans om deze deelnemers te bewonderen.

Afwezigheid van de figuranten op bovengenoemde jureringstijden worden negatief beoordeeld.


Om 10.30 uur vertrekt de optocht richting IJhorst voor een rondgang door het dorp.


De belangrijkste punten waarop gelet wordt bij het jureren van de wagens en individuelen zijn als volgt:

 • idee
 • onderwerp
 • uitvoering in detail
 • afwerking
 • gebruik van materialen
 • houding figuranten
 • algemene indruk

Toelichting op onze beslissing om de aggregaten af te schaffen in de optocht

 • Willen we de jeugd hiermee pesten?
  • Geen denken aan. We zijn ieder jaar weer zeer verheugd dat er zoveel wagens meedoen aan onze optocht. Voor een dorp zo groot als IJhorst is de deelname altijd erg hoog en we hopen dat dit zo blijft en daarvoor hebben we de jeugd ook nodig. We willen ons er dan ook hard voor maken dat iedereen het leuk blijft vinden om mee te doen. Dit betekent dat we aan alle deelnemers moeten denken, dus zowel de oudere als jongere en zelfs allerkleinste deelnemer.
 • Wat doen wij hieraan ??
  • We nodigen muziekcorps Apollo uit om onze optocht te begeleiden, dit is vooral voor de toeschouwers aan de kant een heel fraai aangezicht.
 • Wat betekenen de aggregaten hierin ??
  • Dat het muziekcorps hier niet bovenuit kan komen en dus minder lol beleefd aan de toch zware taak om in het hele dorp al lopend de optocht te begeleiden. (Je wil dan ook graag dat de mensen je kunnen horen).
  • En voor de overige deelnemers betekent het ook dat de eerste en tweede wagen voor en na zo’n “muziekwagen” elkaar op de wagen niet kunnen verstaan en dat een eventueel muzikaal evenement op die wagens niet tot hun recht komt.
 • Wat is volgens ons de oplossing ??
  • Omdat er steeds meer wagens gebruik maken van aggregaten lukt het niet meer om deze bijvoorbeeld achteraan de optocht te laten meedoen. Vandaar onze beslissing om geen aggregaten meer toe te staan.
  • Wij zijn van mening dat het bij de optocht van versierde wagens gaat om de versiering van de wagens en niet om wie het meest lawaai in huis heeft of wie het grootste aggregaat heeft kunnen huren.
  • Tevens vinden we dat met een “normale” muziekinstallatie nog genoeg muziek op de wagen kan klinken om in ieder geval de oren van alle deelnemers op die wagen te bereiken. En daarmee verwachten we dat iedere deelnemer aan de optocht goed tot zijn recht komt. Wij vragen dus om begrip voor deze beslissing !!

Prijsuitreiking wagens en individuelen

De prijsuitreiking van de wagens en individuelen vindt plaats aansluitend aan de optocht (zo rond 12.30 uur) op het feestterrein aan de Heerenweg in IJhorst. Elke deelnemer wordt met een prijs beloond en er wordt voor de wagens ook nog een publieksprijs uitgereikt.

Tevens wordt de persoon uit het publiek die de uitkomst van de jury juist (of zo juist mogelijk) beoordeelde ook met een prijsje beloond.


Juryleden

Voor elk onderdeel bestaat een jury uit 2 of 3 personen en ieder jaar wordt getracht een zo deskundig en onafhankelijk mogelijke jury bereid te vinden om deze taken op zich te nemen.

Tevens wordt getracht niet vaker dan 2 jaar achter elkaar dezelfde juryleden te hebben.


Reglement straten en bogen


Jury-reglementen

Jurering vindt plaats volgens de volgende spelregels:

 

Straatversiering

Dit betekent dat alle straten en bogen er van alle kanten goed verzorgd uit moeten zien.

Als achterom wordt gekeken moet het er ook nog feestelijk uitzien.

Daarom bevelen wij aan om de borden een beetje schuin aan de rechterkant van de straat leesbaar te plaatsen. Indien er een rijroute is aangegeven, is deze niet bepalend voor de jurering.

 

Figuranten

De laatste jaren wordt er steeds meer gebruik gemaakt van figuranten in de straatversiering,

deze zijn echter alleen op woensdagavond tijdens de keuring te zien. Deze figuranten moeten buiten beschouwing blijven waar het gaat om de beoordeling van de straatversiering. Deze figuranten zijn immers een dag later niet meer te zien en dan blijft alleen de versierde straat over.

 

Plaats van de versiering

Een straatversiering betekent een versiering op of aan de straat en/of plein.

Versieringen die in de tuinen zijn aangebracht horen bij de tuinkeuring.

 

Bogen

Bogen zijn losstaande objecten in een straat die op de stoep (berm) zijn geplaatst aan beide zijden van de straat, het is hierbij noodzakelijk dat er een verbinding over de weg bestaat.

Indien de beide delen niet over de straat met elkaar verbonden zijn wordt dit tot de straatversiering gerekend. De overspanning moet een minimale hoogte van 4.20 bedragen.


De belangrijkste punten waarop gelet wordt bij het jureren van de straten en bogen zijn als volgt:

 • onderwerp
 • ontwerp
 • gebruik van materialen (inventiviteit/creativiteit)
 • uitvoering in detail
 • versiering
 • algemene indruk
 • verlichting (indien opgegeven)

Prijsuitreiking straten/bogen/tuinen

De prijsuitreiking van de straten, bogen en tuinen vindt plaats in de pauze van het vrijdag middag programma.


Juryleden

Voor elk onderdeel bestaat een jury uit 2 of 3 personen en ieder jaar wordt getracht een zo deskundig en onafhankelijk mogelijke jury bereid te vinden om deze taken op zich te nemen.

Tevens wordt getracht niet vaker dan 2 jaar achter elkaar dezelfde juryleden te hebben.