Zondag 2013

Op deze familiedag vond ’s middags de tweejaarlijkse zeskamp plaats. Een sportieve dorpsstrijd tussen diverse straten. Om ca 14.00 uur werd er afgetrapt. Met spellen als wandelende A, blokstapelen, wereldbol, kaasdragen, buikschuiven en een spectaculaire stormbaan als rode draad spel werd gestreden voor de titel zeskampstraat 2013. Uiteindelijk mogen wederom de Sparrenhakkers deze titel de komende 2 jaar voeren.

 

Uitslag zeskamp

Zeskamp Straat-/Naam
1e prijs Sparrenhakkers
2e prijs De Oranjes
3e prijs Poeleweg en zo
4e prijs IJhorst Oost
5e prijs De Marse
6e prijs Kamperfoelies
7e prijs Alles op z’n kop
8e prijs LD
9e prijs Outsiders
10e prijs Reestkronkels
11e prijs Eleveldjes
12e prijs Veldsluipers

 

De kinderen konden zich uitleven in/met o.a. de Multiplay Krokodil, darten en doelschieten. Aansluitend aan de sportieve activiteiten werd er in de tent een kinderdisco georganiseerd door de Lambertino’s. Daarna werd het Rieverstfeest 2013 feestelijk afgesloten door discotheek Bertus Roodhoff met daarnaast nog een optreden van de talentvolle zanger Arjan Venemann. Nog 1 keer lekker de voetjes van de vloer.  Het zingen van het Rieverster volkslied gaf aan dat er echt een einde was gekomen aan het Rieversterfeest 2013.

Als bestuur kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd feest wat alleen mogelijk is door de geweldige inzet van alle dorpsgenoten. Langs deze weg willen wij een ieder die meehelpt bij de organisatie van het feest weer van harte bedanken voor hun bijdrage!